Thursday, May 14, 2009

PandUan untuKmu..

BACALAH WAHAI KRISTIAN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA
Temuramah ekslusif bersama Ustaz Tajuddin Othman Abdullah, bekas PaderiBesar Gereja-Gereja Seluruh Sabah oleh Jamilah Aini Mohd. Rafiei.BEKAS Paderi Besar Sabah, TAJUDDIN OTHMAN ABDULLAH, mengupasperbandingan yang cukup ilmiah di antara agama Islam dan Kristianberdasarkan pengkajiannya yang cukup mendalam lagi terperinci selamamenjadi Paderi Besar Kristian selama 12 tahun.Iktibar Buat Mereka Yang Murtad AGAMA Kristian menurut kitab Injil yangasal jika dikaji sedalam-dalamnya maka jawapan akhir yang akan ditemuiadalah ISLAM. Hakikat ini telah dibuktikan oleh ramai orang Kristianyang akhirnya mendapat hidayah Allah dan kemudiannya memeluk agamaIslam.Tetapi apa yag paling menakjubkan kali ini, kita berpeluang berkongsipengalaman hidup yang tiada tolok bandingannya bersama USTAZ TAJUDDINOTHMAN ABDULLAH, seorang bekas paderi besar di seluruh Sabah, yangbelajar sebahagian besar dalam hidupnya untuk menjadi paderi. Beliauyang selama ini berada di tahap paling tinggi dan mulia sekali di SabahKerana berkedudukan untuk mengampunkan segala dosa yang dilakukan olehorang-orang Kristian Sabah contohnya orang yang paling berpengaruhketika itu Pairin Kitingan. Pengalamannya sebagai Bekas Paderi disekitar 80-an membuatkan beliau banyak mengetahui selok belok agamatermasuk agama Islam. Setelah puas mengkaji, akhirnya Allah memberikanhidayah kepadanya dengan memilih Islam sebagai jalan hidup. Beliau kinibertugas di Majlis Agama Islam Melaka di bahagian Unit Kristianologi.Bersama seterusnya dengan JAMILAH AINI MOHD. RAFIEI, turut hadirSUZILAWATI ROZAINOR ABBAS dengan jurufoto WAN ZAHARI WAN MOHD. SALLEHyang berdialog dengan beliau di Masjid Al-Azim (Negeri), Air Keroh,Melaka, baru-baru ini.SEMASA Kristian saya dikenali sebagai Paderi Thomas Laiden. Saya berasaldari Sabah dan berketurunan Solok. Agama asal saya ialah Roman Katholik.Saya mendapat pendidikan di Seminary Kepaderian Vantiken Itali iaituinstitusi kepaderian terulung di Itali dan dibiayai oleh PersatuanKristian Sabah. Saya tamatpengajian pada tahun 1985 seterusnya bertugassebagai paderi di Vantiken. Seterusnya saya memohon untuk kembali kenegara asal saya iaitu Sabah.Pada tahun 1988 saya ditukarkan ke Sabah dan berkhidmat sebagai paderi.Saya bertugasdi Gereja St. Mary, Persatuan Gereja Roman Katholik Sabah seluruh Sabahyang berpusat di Kota Kinabalu. Keluarga saya terlalu kuat berpegangpada agama. Itulah sebabnya bapa menghantar saya ke Vantiken, denganharapan agar saya menjadi seorang paderi yang dikira jawatan yangterlalu mulia. Saya mempunyai ramai adik beradik tetapi kesemuanyaperempuan, saya adalah anak lelaki tunggal dalam keluarga.Semasa menjadi paderi, saya banyak membuat kajian mengenai agamaKristian, Buddha, Hindu dan Islam. Ketika itu saya tidak tahu langsungtentang keindahan dan kecantikan Islam dan tidak pernah terlintas difikiran untuk ke situ. Tambahan pula saya dibesarkan di dalam keluargayang kuat mengamalkan agama Kristian. Saya aktif bergiat dalam dakyahKristianisasi yang cenderung kepada banyak buku-buku Islam. Setelahbanyak membuat kajian, saya terfikir apabila saya dilantik menjadipaderi, saya mendapat kesimpulan yang saya sudah mula meragui agama yangsaya anuti. Konflik Diri Yang Tidak TerbendungIanya ketara di sekitar 1988, apabila sebagai seorang paderi diberitanggungjawab yang besar iaitu untuk mengampunkan dosa manusia. Timbuldi fikiran saya bagaimana saya sebagai manusia biasa bisa mengampunkandosa manusia lain sedangkan para Nabi dan Rasul yang diutuskan Allah,mereka ini tidak sanggup mengampun dosa manusia dan tidak mampumengampunkan dosa manusia. Saya mula serius membuat kajian mengenaiIslam.Apabila saya diberi tanggungjawab mengampun dosa orang-orang Kristianseluruh Sabah, jadi masa itu saya rasakan seolah-olah agama ini sengajadireka-reka oleh manusia. Seterusnya pada tahun 1989 saya kembali keVantiken untuk membuat Kursus Kepaderian di sana selama tiga tahun. Disana saya telah berjumpa dengan ketua paderi tertinggi seluruh duniaiaitu Pope John Paul. Saya telah berdialog dengannya dan bertanya akanperkara yang memusykilkan saya sepanjang saya menjadi paderi. Sayaberkata kepadanya, "Paul, saya sekarang rasa ragu dengan agama yang kitaini". Dia terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu ragukan?"Saya berkata, "Cuba John Paul fikirkan sendiri, kita ini seorang manusiabiasa. Di negeri saya Sabah, di negeri saya sendiri setiap malam Ahadsaya mengampunkan dosa orang Kristian yang beratus-ratus orang yangdatang mengaku dosa.Mereka harap saya yang mengampunkan dosa mereka sedangkan para Nabi puntidak pernah melakukannya. "Beliau berkata, ?Wahai Paderi Thomas, kamu ini dilantik menjadi seorangpaderi, maka kamu ini seorang yang suci dan tidak mempunyai sebarangdosa," Saya katakan yang saya merasakan diri saya mempunyai dosa. Beliauseterusnya menyambung, "Memang kita manusia ini mempunyai dosa. NabiAdam sendiri mempunyai dosa. Apabila seseorang yang telah dilantikmenjadi paderi bermakna kamu ini telah dilantik oleh Jesus Christ. JesusChrist tidak ada dosa maka kita sebagai paderi ini tidak mempunyaidosa."Di situlah saya mula tidak percaya pada agama kristian yang mengatakanulamak-ulamak Kristian tidak mempunyai dosa.Saya katakan pada Paul yang ulamak Kristian itu pembohong. Dia terkejutlalu berkata,"Thomas, kamu telah dihantar hingga ke peringkat tertinggiuntuk menjadi paderi, kenapa kamu berkata demikian. Cuba kamu jelaskankenapa kamu kata agama Kristian pembohong".Saya menyoalnya, "Jesus Christ itu Tuhan atau Nabi?" Beliau menjawab,"Dia Tuhan." Saya bertanya kembali, ?Pernahkah orang nampak Tuhan?Bagaimana wujudnya Tuhan? Siapa Tuhan kita sebenarnya, Jesus Christ(Nabi Isa) atau Allah bapa? (Allah)."Beliau mengatakan Jesus itu Tuhan.Saya menyoal kembali, "Apa matlamat utama Jesus Christ diutus ke dunia?"Beliau menjawab, "Untuk menebus dosa bangsa manusia, semua bangsa danagama."Jadi saya katakan padanya kenapa perlu ada paderi tukang ampun dosa jikaJesus Christ sudah menebus dosa semua manusia. Di situ dia mula peningdan terpinga sambil berkata, "Paderi Thomas awak ini telah dimasukiiblis sehingga berani mempertikaikan Kristian."Saya katakan padanya, "Kita seorang paderi yang suci, bagaimana iblisboleh masuk?"Saya juga katakan padanya saya mempunyai ibu bapa dan adik-beradikapabila ibu bapa saya membuat dosa mereka mengaku di hadapan anak,kerana kedudukan saya ketika itu sebagai seorang paderi. Jadi sayaterfikir bagaimana saya seorang anak boleh mengampunkan dosa ibu bapa.Sepatutnya seorang anak yang meminta ampun dari ibunya.Selepas perdebatan itu Pope John Paul meninggalkan saya, sebagai seorangpaderi beliau tidak boleh marah kerana marah merupakan satu dosa. Didalam Kristian mempunyai tujuh rukun iaitu:-i. Ekaristi Pembaptisan - seseorang yang ingin memeluk Kristian merekamesti dibaptiskan air suci.ii. Ekaristi Pengakuan - mengaku dosa di hadapan paderiiii. Ekaristi Maha Kudus - memakan tubuh Tuhan (Khusti kudus)iv. Ekaristi Minyak Suci - air suciv. Ekaristi Krisma - penerima ekaristi Maha Kudus layak menerima krismavi. Ekaristi Imaman - menjadi paderivii. Ekaristi Perkahwinan - hanya untuk penganut awam (Paderi tidakmenerima ekaristi ini)Dalam Kristian air suci atau lebih dikenali sebagai Holy Water, adalahpaling bernilai sekali. Untuk menjadi seorang Kristian, seseorang perlumenjalani Ekaristi Pembaptisan iaitu meminum air ini. Ia diperolehi dariproses uzlah yang dijalani sebelum menjadi paderi. Jika tidak mempunyaiakidah yang benar-benar kuat, akidah boleh rosak disebabkan air ini.Contohnya ialah seperti apa yang berlaku ke atas seorang doktorperempuan Melayu di Selangor. Setelah minum, beliau langsung tidak bolehmengucap, hatinya telah tertutup. Menurutnya beliau sudah tidak yakinlagi dengan agama lain kecuali Kristian sahaja Kerana melalui Kristianbeliau boleh melihat Tuhan Jesus yang turun setiap malam.Itulah permainan iblis. Sesiapa yang meminum air tersebut dapat melihatapa sahaja. Sebaik sahaja doktor tersebut meminumnya, akhirnya beliaumemeluk Kristian. Saya pergi menemuinya, dia katakan kepada saya Islamtidak benar, hanya Kristian agama yang benar kerana umatnya bolehmelihat Tuhan.Apabila saya tunjukkan air itu kepadanya sambil bertanya pernahkahbeliau meminumnya. Beliau menjawab memang pernah meminumnya semasabeliau belajar di Indonesia;Apabila pergi ke gereja beliau akan diberi minum air tersebut. Beliaumenyatakan kepada saya beliau akan hidup dan mati dalam Kristian. Sayamembacakan kepadanya surah Al-Kahfi di samping memintanya mengamalkansurah tersebut setiap masa. Alhamdulillah lama-kelamaan keadaannyasemakin pulih. Inilah permainan sihir sebenarnya. Tidak siapa dapatmelawan ilmu Allah, hanya ilmu Allah sahaja yang berkesan menghapuskanpermainan sihir.Tidak lama kemudian beliau kembali mengucap dan terus menangis. Sayakatakan kepadanya saya sudah terlalu berpengalaman dengan taktikKristian. Itulah, cara memikat orang untuk ke agama Kristian cukupmudah, tidak mengapa jika tidak percaya kepada agama Kristian, tetapiapabila minum air itu segala-galanya akan berubah. Setelah sayamempelajari Islam barulah saya tahu rupanya iblis ini boleh menyerupaibermacam rupa. Kekuatannya hanya pegangan akidah.. Tetapi Holy Water inisekarang tidak boleh lagi diedarkan di Malaysia kerana orang yangmembuatnya di biara Vantiken telah memeluk Islam dan membongkar rahsiaini. Ramai orang sudah tahu mengenai air ini dan mula berhati-hatidengan setiap apa yang meragukan.Rukun yang kedua pula iaitu Ekaristi Maha Kudus bermaksud memakan tubuhTuhan. Saya pernah berhujah dengan John Paul mengenainya. Saya katakanpadanya sedangkan Firaun yang zalim itupun tidak pernah memakan tubuhtuhan kenapa pula kita sebagai ulamak Kristian boleh makan tubuh tuhan?.Saya jelaskan kepadanya, apabila semua paderi memakan Khusti Kudus(sejenis makanan yang diimport khas dari Itali) bermakna itu satupenghinaan kerana tubuh tuhan boleh dimakan.Kata beliau, itu memang sudah menjadi rukun Kristian dan tidak bolehdipertikaikan lagi. Apa yang paling merbahaya ialah Holy Water. KhustiKudus tidak mempunyai rahsia apa-apa, ia seolah-olah seperti roti yangdicampur dengan bahan lain. Berlainan dengan Holy Water yang kesannyacukup kuat. Bayi-bayi yang baru dilahirkan pun dibaptiskan.Terdapat sesetengah klinik yang membaptiskan bayi walaupun bayi tersebutIslam.Bagi kepercayaan Kristian setiap bayi yang baru lahir wajib dibaptiskankerana ia mempunyai dosa, ia menyimpan dosa pusaka yang ditinggalkandatuk moyang mereka. Ia berlainan dengan Islam, Islam meletakkan bayiyang baru lahir itu adalah dalam keadaan fitrah (bersih).Di dalam semua kitab tidak ada mengenai agama Kristian. Kristian inibaru sahaja berkembang oleh seorang Paul yang pertama di zaman Juliuskemudian beliau mengembangkannya. Asal agama Kristian ialah dari agamaYahudi dan Nasara. Tetapi di Romawi ia dinamakan Kristianisasi. Jikakita meneliti di dalam kitab Nabi Isa (Injil) tidak ada disebutKristian. Sebenarnya semua mubaligh Kristian tahu mengenai kedudukanagama Islam.Pernah terjadi dalam tahun '78, semasa itu saya terjumpa kitab yangmenyatakan kebenaran Nabi Muhammad. Tetapi semasa itu saya tidak begitumemperdulikannya. Di dalam kitab tersebut ada menyebut mengenai Ahmadiaitu Nabi Muhammad s.a.w.Ketika itu saya masih belajar di Vantiken, oleh kerana saya kurang sihatsaya tidak dapat mengikut kelas pengajian. Saya diberi tugas olehseorang paderi untuk menjaga sakristi (perpustakaan yang terdapat digereja) untuk menjaga kitab-kitab di situ. Paderi tersebut mengatakankepada saya, Thomas, kamu perlu menjaga kesemua kita-kitab di sakristiini tetapi kamu tidak boleh membuka almari."Beliau menunjukkan kepada saya almari yang dimaksudkan. Saya hairankerana beliau melarang saya membuka almari tersebut sedangkan kuncinyadiserahkan kepada saya. Sifat manusia, apabila dilarang maka itulah yangingin dibuatnya.Ketika itu semangat saya terlalu berkobar-kobar untuk mengetahui isikandungan turunkan kepada Nabi Isa a.s.Saya mengambil kitab itu danmenyembunyikannya. Kitab tersebut ditulis di dalam bahasa Hebron. Iamasih saya simpan hingga ke hari ini dan saya dalam proses untukmenterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Ia menjadi rujukan kepadasaya, dan sebagai bukti untuk berdebat dengan orang-orang Kristian. Sayatelah utarakan kepada Majlis Agama Islam Melaka, jika boleh saya inginmenterjemahkannya dan sebarkan kepada orang ramai. Pihak Majlis tidakberani melakukannya, menurut mereka ia akan mengancam nyawa saya keranadengan pendedahan kitab tersebut rahsia Kristian akan tersebar. Isikitab tersebut sama dengan al-Quran. Rupa-rupanya barulah sayamengetahui semasa upacara mengangkat sumpah dalam proses beruzlah padahari yang ke 39, setiap paderi akan meletakkan tangan mereka ke ataskitab yang dibalut dengan kain putih yang diletakkan di atas bantal.Tidak siapa dibenarkan membukanya dan isi kandungannya.Berbalik kepada kisah saya mencuri kitab tersebut, selepas kehilangannyapaderi yang menyerahkan kunci kepada saya dahulu memanggil saya danbertanya apakah saya ada mengambilnya. Saya menafikan dengan mengatakantidak pernah mengambil kitab tersebut. Hati saya nekad untuk tidakmengaku dan menyerahkannya kerana saya ingin mengkaji kitabtersebut.Disebabkan seseorang bakal paderi tidak boleh berbohong, beliaumempercayai pengakuan saya. Akhirnya pada keesokannya iaitu pada harimengangkat sumpah, disebabkan Injil tersebut telah hilang, merekameletakkan kitab suci al-Quran (yang dibalut dan sentiasa tersimpan dialmari) sebagai ganti kitab yang hilang. Al-Quran digunakan di dalamupacara mengangkat sumpah? Semua paderi tidak tahu hal ini kecuali saya.Pada masa itu saya terfikir, apa gunanya jika kita bersumpah di ataskitab al-Quran tetapi masih tidak beriman dengannya? Bermakna semuapaderi telah bersumpah di atas al-Quran tetapi kufur selepas itu.Menyingkap saat saya didatangkan hidayah ialah ketika saya sudah tamatbelajar dan bertugas di Gereja St. Mary, Sabah. Pada suatu malam Ahadpada tahun 1991, saya bersembahyang dengan cara Kristian) di hadapantuhan-tuhan saya iaitu. Tuhan Bapa, Ibu Tuhan (Mary) dan Anak Tuhan(Jesus Christ). Ketika itu saya terfikir di dalam hati, patung-patungini diukir oleh manusia, saya menyembahnya setiap hari di dalam bilik.'Apabila saya selesai sembahyang saya meletakkannya di bawah tempattidur. Hati saya berkata, alangkah hinanya Tuhanku. Kenapa aku bolehmeletakkannya di bawah tempat tidur yang boleh aku baringkan dan letaksesuka hatiku?Turunnya hidayahMalam itu, selesai sembahyang saya mengambil sehelai kertas dan sayatulis diatasnya, "Tuhan, diantara agama Islam, Kristian, Hindu danBuddha aku telah mengetahui semua agama ini. Malam ini tolonglahtunjukkan kepadaku manakah di antara tiga agama ini yang benar bagiku".Setelah itu, tak tahulah saya katakan bagaimana mengantuknya mata sayayang tak pernah-pernah saya alami rasa mengantuk yang lain macam, matasaya langsung tidak boleh terangkat. Akhirnya saya tertidur. Pada malamitu, pada saya mungkin bagi para Nabi boleh dianggap mimpi tetapimenurut saya mungkin Tuhan ingin memberikan hidayah kepada saya. Didalam tidur, saya merasakan seolah-olah saya menaiki lif dari satutingkat ke tingkat lain sehingga tingkat tujuh, ketika itu mata sayatidak boleh dibuka kerana di hadapan saya ada satu cahaya yang terangbenderang menyuluh. Saya bertanya kepada seorang yang berdiri di hadapansaya, orangnya MasyaAllah terlalu tinggi. Jarak di antara kaki dankepala umpama langit dan bumi. Saya bertanya kepadanya, ?Negeri apakahini?"Beliau berkata kepada saya, "Awak tidak layak masuk ke negeri ini, ininegeri umat Nabi Muhammad s.a.w."Saya meminta keizinannya sekali lagi untuk masuk tetapi beliau tetaptidak membenarkan. Dari luar saya dapat lihat di dalamnya ada satu jalanumpamanya titi yang halusnya seperti sehelai rambut. Saya tak beranikatakan ia Titian Sirat atau apa-apa kerana tidak mengetahui apa-apaketika itu. Saya hairan kenapa orang yang berjubah dan bertudung merekamelintas jalan itu dengan mudah sedangkan saya langsung tidak bolehmengangkat kaki. Penjaga itu berkata lagi, "Awak tidak boleh masuk,tetapi awak lihatlah bagaimana keadaan mereka yang beragama Yahudi danNasara (Kristian)."Alangkah terkejutnya saya apabila melihat orang-orang Kristian yangkepalanya dimasukkan ke dalam api umpama dijadikan kayu api. Sayaterkejut dan sedar hanya Islam agama yang benar. Akhirnya saya tersedarseelok sahaja azan subuh dilaungkan dari masjid berhampiran. Saya bangundan membersihkan badan saya. Saya menuju ke kereta. Pemandu telahbersedia membawa saya tetapi saya menolak pelawaannya dan katakankepadanya saya ingin pergi ke satu tempat yang orang lain tidak bolehikut serta. Saya memandu kereta menuju ke sebuah masjid di atas bukit.Ketika saya tiba, mereka sedang berjamaah menunaikan fardu Subuh, sayamenanti seketika sebagai menghormati agama mereka. Setelah selesai, sayapergi menemui imam yang bertugas ketika itu. Saya katakan kepadanya yangsaya ingin memeluk Islam hari itu juga. Beliau terkejut dan berkatakepada saya, "Awak ini di bawah Pairin Kitingan, Ketua Menteri Sabah,susah kami hendak Islamkan awak, tambahan pula awak paderi besar seluruhSabah."Saya katakan padanya," Awak jangan bimbang sebab dosanya saya yangampun, hal dia tidak perlu dibincangkan. Apa yang saya mahu, hari inisaya mahu peluk Islam."Seterusnya imam tersebut berkata lagi, "Awak tak boleh masuk Islamsekarang sebab awak perlu mengisi borang, tandatangan surat akuan sumpahdahulu, baru awak boleh masuk Islam."Dengan agak kasar saya katakan kepadanya, "Kalau beginilah caranya untukmemeluk Islam, lebih baik orang masuk Kristian. Kalau masuk Kristian,hari ini terus dibaptiskan dan menjadi Kristian.Untuk masuk Islam pun perlu isi borang ke? Baiklah, jika hari ini sayaturun ke bawah dan ditakdirkan tiba-tiba saya dilanggar kereta dan mati,maka apa akan jadi kepada saya dan siapa yang akan bertanggungjawab? "Akhirnya imam tersebut menyuruh saya mengucap dua kalimah syahadah. Makapada pagi Ahad itu saya telah sah sebagai seorang Islam.Kekuatan diriSetelah selesai mengucap, saya kembali ke rumah saya. Ketika sayamelalui kawasan gereja, orang ramai sudah penuh menunggu saya untukupacara pengampunan. Mereka melambai tangan ke arah saya. Saya membalaskembali lambaian mereka. Ketika itu seakan ada satu kekuatan dalam dirisaya. Saya keluar dari kereta dan membuat pengumuman di hadapan mereka.Saya katakan kepada mereka, "Kamu ini jika sembahyang pun berdosa kalautak sembahyang lagi bagus."Kemudian saya meninggalkan mereka yang kelihatan seperti kehairanan.Saya meneruskan perjalanan menuju ke rumah. Di dalam rumah semua ahlikeluarga sudah bersedia menanti saya untuk ke gereja. Jubah saya sudahsiap diseterika. Saya panggil semua ahli keluarga sambil bertanya apakahmereka sudah makan atau belum. Mereka katakan yang mereka sudah makankecuali Khusti Kudus sahaja yang belum dimakan. Saya katakan itu tidakpayah dimakan pun tidak mengapa kerana di kedai banyak roti untuk dimakan. Saya membuat pengumuman kepada mereka, saya berkata sambilmemandang ke arah bapa saya, "Saya hendak memberitahu kamu sesuatuperkara. Saya belajar di Vantiken selama 12 tahun dan sudah terlalubanyak menghabiskan wang bapa. Selama 12 tahun saya belajar, saya tahubahawa agama yang saya anut ini adalah agama yang salah, agama yangbetul adalah Islam."Ketika itu saya lihat tidak ada apa-apa riak di wajah bapa dan ahlikeluarga saya, tetapi mereka semua terdiam. Saya menyambung kembali,"Tadi saya telah memeluk Islam di masjid bandar sana dan menyuruh sayamengucap. Bermakna hari ini saya sudah menjadi orang Islam."Bapa saya berkata kepada saya, "Oh! kamu sudah Islam! Tidak mengapa!"Seterusnya beliau menuju turun ke dapur. Saya ingatkan tidak ada apa-apaketika itu. Saya tidak sedar rupa-rupanya beliau pergi mengambil parangpanjang dan cuba menyerang saya. Saya yang kebetulan duduk di tepitingkap di tingkat satu terus terjun ke bawah. Saya melompat daritingkat atas dengan berkaki ayam. Tuhan masih mahu memanjangkan umursaya. Saya turun dan terus meninggalkan rumah sehelai sepinggang hinggake hari ini. Dari segi pengamalan kedua ibu bapa saya yang memang cukupkuat berpegang pada agama, apabila seorang anak murtad (keluar Kristian)mereka tidak lagi mengaku anak.Hijrah untuk Keselamatan dan BelajarSelepas itu saya pergi ke Jabatan Agama Islam Sabah. Demi keselamatandiri saya, salah seorang pegawai di sana menasihatkan saya agar pergibelajar dan keluar dari Sabah. Akhirnya saya merantau ke Semenanjung danmenyambung pengajian saya di Institut Dakwah Kelantan pada tahun 1992dan seterusnya saya menyambung pula ke Nilam Puri sehingga tahun 1995.Ketika itu saya adalah pelajar yang paling tua sekali. Setelah tamatpengajian, saya menganggur sekejap. Tidak lama kemudian saya diterimabertugas di Majlis Agama Islam Melaka hingga ke hari ini. Kemungkinanjuga selepas ini saya akan dipindahkan ke majlis Agama Islam Kelantan.Di sini (Melaka) saya ingin menerbitkan buku mengenai kajian Kristian.Tetapi terlalu banyak prosedur yang perlu dijalani.Kini setelah hampir sembilan tahun saya memeluk Islam dan meninggalkanSabah, saya masih diugut dan dikecam. Namun saya tidak khuatir keranayakin Allah tetap melindungi hamba-Nya dan yakin ajal maut itu tetapdating walaupun bersembunyi di ceruk mana sekalipun. Kini saya bahagiasetelah mendirikan rumah tangga bersama isteri yang cukup memahami jiwasaya. Dalam usia 49 tahun, saya baru mempunyai seorang cahaya mataberusia satu tahun setengah.Islam tidak menyusahkan penganutnya. Jika menjadi paderi perkahwinantidak dibenarkan tetapi setelah Islam, baru saya tahu betapa indahnyaperkahwinan dan zuriat yang merupakan rezeki dari Allah (SWT).Di Vantiken, orang Kristian yang keluar agama kemudian masuk ke negaratersebut, mereka akan bunuh. Bagi mereka seseorang yang murtad dianggapkotor dan mencemarkan maruah agama. Tetapi adakalanya saya terfikir,jika di sana orang Kristian murtad kenapa ianya tidak terjadi di negarayang pemerintah dan majoriti penduduknya beragama Islam. Itulah yangsusahya. Saya membuat kajian hampir empat tahun baru mendapat nikmatIslam. Terlalu sukar saya mengecapi nikmat Islam tetapi orang di siniyang memang lahirnya dalam Islam dengan mudah mahu membuang Islam. Disini saya bertanggungjawab terhadap mereka yang murtad, jika yang tidakberpengetahuan tidak mengapa tetapi yang sedihnya yang murtad ini ialahmereka yang mempunyai pendidikan hingga ke peringkat tertinggi danmempunyai pendapatan yang melebihi dari keperluan bulanan.Pernah saya katakan kepda seorang doktor, "Doktor, suatu ketika dahulusaya menerima gaji bulanan sebanyak RM5,000 sebulan, dilengkapi denganpembantu rumah, pemandu dan rumah serba lengkap. Kehidupan saya terlalumewah di Sabah. Tetapi doktor, kenapa saya sanggup melepaskan itu semuasemata-mata kerana Islam! Gaji doktor sekarang terlalu encukupi tetapimengapa perlu tinggalkan Islam?"Saya memang cukup marah dan terkilan apabila mendengar orang yang inginmurtad. Minta maaf jika saya katakan, mengapa terlalu bodoh sangatsehingga sanggup menanggung dosa besar? Umat Islam dari segi ekonomisebenarnya terlalu mencukupi cuma cara pelaksanaannya yang agak longgar.Kita lihat Kristian, dari segi kerjasama dan ukhuwah mereka begitu kuat.Semasa saya menjadi paderi dahulu, apabila saya masuk ke sesebuahkampung untuk berdakwah saya dibekalkan Beberapa ribu wang. Ini keranagereja di seluruh dunia bersatu padu. Meskipun dari segi politik berbezadan bermusuh tetapi untuk menghancurkan Islam mereka mesti bersatu.Mereka berkata jika di negara Barat, penduduk penganut Kristian tidakbersembahyang pun tetapi mereka tetap Kristian. Gereja di sana setiaphari Ahad kosong kerana setiap hari Ahad diadakan acara perlawanan bolasepak di kalangan paderi. Orang ramai pergi menyaksikan acara tersebut.Itu yang mereka minat. Oleh sebab itu peruntukan untuk di sana sudahtidak ada lagi.Sebagai alternatifnya mereka akan mengalihkan peruntukan itu untukdisalurkan ke negara Asia terutamanya ke Indonesia dan Malaysia.Begitulah kuatnya kerjasama di antara mereka. Bagi mereka tidak perluberdakwah untuk orang Barat yang sudah sedia Kristian sebab untuk merekamemeluk Islam sukar. Yang lebih penting ialah misi mengkristiankan orangIslam.Bagi pandangan saya, saya lihat orang Islam agak susah untuk bersatu.Masing-masing mempunyai fikrah yang berbeza dan hidup dalam kelompoksendiri. Kadangkala di kalangan orang Islam sendiri bergaduh. Iniberlainan dengan orang Kristian yang amat menitikberatkan soalkebajikan. Namun bukan semua orang Islam begitu, masih ramai di kalanganmereka yang bijak.Semasa saya menjadi paderi, saya memberikan tumpuan kepada orang miskin.Pernah terjadi di Perak, saya telah menghabiskan beratus ribu untukmereka, mereka mengambil wang tersebut tetapi tidak memeluk Kristian.Selepas saya Islam, saya pergi menemui mereka, senarai nama mereka masihada dalam simpanan saya.Setelah saya periksa rupa-rupanya mereka ini masih Islam. Walaupun padaawalnya mereka berjanji untuk memeluk Kristian. Alhamdulillah merekatidak berdendam pada saya sebaliknya mereka membelanja saya makansetelah mengetahui saya telah memeluk Islam.Masalah Kelemahan Pendakwah IslamAdakalanya saya terfikir kenapa ketika Barat menjajah kita, orang Melayutidak murtad sedangkan pada hari ini negara yang pemerintahnya Islamtetapi orang Melayu boleh murtad dengan begitu mudah sekali.Kelemahan kita ialah pendakwah Islam kadang-kadang boleh kalah denganpendakwah Kristian.Saya beri contoh seorang kawan saya yang pernah sama-sama belajar dengansaya semasa di Vantiken dahulu. Beliau pernah menyatakan kepada saya,orang Yahudi sekarang sedang memberi tumpuan kepada kajian al-Quran danHadis.Dia mengatakan pada saya; "Wahai Thomas, (dia tetap memanggil sayadengan nama Kristian walaupun saya telah Islam), Allah ada mengatakan didalam salah sebuah ayatnya yang bermaksud;Tidak akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi danNasara. Sekarang kami pendakwah Kristian mahu pandai membaca al-Quran,terjemahan dan hadis. Kami mempunyai kursus khusus mengkaji al-Quran danHadis. Awak lihatlah apa yang telah dikatakan oleh Tuhan mu itu."Saya katakan kepadanya, "Betul apa yang awak baca ini. Kami membacaal-Quran bukan seperti apa yang awak faham. Memang benar awak membacaayat itu tetapi al-Quran ini jika awak tafsir separuh-separuh itu tidakbetul. Al-Quran bukan seperti Injil yang boleh ditafsir separuh-separuh.Saya dahulu apabila belajar al-Quran mengambil masa sehingga tiga tahunbaru khatam. Saya ucapkan terima kasih pada awak kerana hanya enam bulanawak sudah boleh membaca al-Quran." Saya katakan lagi padanya,"Sebenarnya awak tidak tahu tafsir al-Quran. Maksud sebenar ayattersebut ialah "Telah berkata mereka (orang-orang Yahudi dan Nasara),tidak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi dan Nasara, sedangkansemua itu hanyalah merupakan angan-angan kamu yang kosong." Itu bukanfirman Allah, kata-kata itu adalah keluar dari mulut orang-orang Yahudisendiri.Paderi tersebut masih belum faham lalu bertanya, "Apakah angan-angankosong itu?"Saya katakan, "Setiap hari Ahad kamu makan tuhan kamu. Apabila kaumenghadap Khudsi Kudus sambil berdoa bermakna kamu telah memakan tuhankamu. Untuk apa kamu berbuat demikian?" Beliau tidak boleh berkataapa-apa walaupun mukanya telah merah padam.Saya katakan kepadanya, "Kamu tidak boleh marah. Kalau kamu marah,siapakah yang akan mengampunkan dosa kamu?" Hal itu tidak mengapa jikadiutarakan di hadapan mereka yang faham, tetapi apa yang saya bimbangkanbagaimana jika ayat itu dibacakan di hadapan mereka yang tidak faham danrendah pengetahuan agamanya?Siapa sasaran KristianProgram mereka kini ialah berdakwah kepada orang Islam yang menghabiskanmasa di kaki-kaki lima terutamanya golongan remaja yang bermain gitar.Mereka akan katakan, jika bermain di kaki lima tidak mendapat apa-apabayaran, lebih baik bermain lagu di gereja setiap hari Ahad denganpendapatan lumayan. Dari situ ramai yang tertarik. Dari segi wanitaIslam pula, yang saya perhatikan senarai namanya terlalu ramai orangMelayu yang memohon menukar nama di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).Itu yang menyedihkan saya. Di JPN, beratus nama sedang menunggu, apabilapihak JPN meluluskan nama- nama tersebut, maka akan murtadlah nama-namaitu. Itu kelemahan undang-udang negara, kami tidak boleh berbuat apa-apakerana mereka ini berpegang pada peruntukan yang mengatakan apabilaseseorang yang berumur 18 tahun ke atas bebas beragama.Apa ikhtiar kita?Ada seorang wanita berjumpa saya tetapi keadaannya meragukan. Beliaumemakai tudung. Saya menggunakan isteri saya untuk memerhatikan wanitaini. Bila mereka tinggal berdua, barulah saya tahu di dalam tudungnyaitu ada salib.Isteri saya memberitahu saya. Saya memanggilnya. Saya katakan kepadanya,"Kamu tidak sayangkan Islam ke? Tolong buang benda yang ada di dalamtudung kamu itu".Dia tidak mengaku, tetapi saya yakin beliau memakainya. Sejurus kemudianbeliau mengeluarkan rantai salib di lehernya dan mengatakan beliausengaja memakainya tanpa mempunyai niat apa-apa. Saya katakan padanyayang saya dahulu memakai rantai yang lebih besar daripadanya.Akhirnya saya megambil rantai tersebut dan menyimpannya di pejabat sayauntuk dibawa ke pihak atasan dan menerangkan bagaimana seriusnyapenyakit ini di kalangan anak remaja kita. Wanita jika tidak kuatpegangan memang mudah dipengaruhi. Ada juga taktik orang-orang Yahudiyang menjadikan perkahwinan sebagai langkah paling mudah untukmemurtadkan gadis Islam. Untuk berkahwin, mereka (lelaki Kristian) akanmemeluk Islam, kemudian akan membawa isterinya ke negara asalnya danmemurtadkan isterinya itu.Kemenangan Islam, Keadilan Sejagat'Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, kemudianmereka beristiqamah, turun kepada mereka malaikat Allahberkata: jangan kamu takut dan jangan berdukacita, dan bergembiralahdengan syurga yang dijanjikan kepada kamu.'SEBAGAI UMAT ISLAM ..... JALANKAN TANGGUNGJAWAB UNTUK MENYEBARKANRISALAH INI"aku cinta Malaysia.... .tapi lebih cintakan ALLAH....... .... oleh itu,jika berlaku pertembungan antara kepentingan manusia dengan kepentinganAllah......DAHULUKA N KEPENTINGAN ALLAH....